Home
over onszelf
Geschiedenis
Het bestuur
Activiteiten
foto's
Lid worden
Gastenboek
Privacy


Bezoekersteller

Buurtvereniging "de Straat verwerkt persoonsgegevens van zowel leden als vrijwilligers.

We gaan zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en vinden het belangrijk om te laten zien op welke manier we dat doen.


Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of

e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Het bestuur van Buurtvereniging "de Straat" is de verwerkingsverantwoordelijke. 

 

Waarvoor verwerkt Buurtvereniging "de Straat" persoonsgegevens?

Als iemand lid wilt worden van onze vereniging dan hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van die gegevens kunnen we zorgen voor een goede ledenadministratie. Ook gebruiken we de persoonsgegevens om contact te onderhouden met leden en (in geval van jeugd onder de 16) ouders/verzorgers.

 

Van de diverse activiteiten plaatsen wij foto’s op onze website. Deze foto’s dienen ter informatie en ter promotie van onze vereniging. Met het inschrijven als lid, verleent u onze buurtvereniging toestemming om foto’s te maken en op de website te plaatsen. U kunt deze toestemming op ieder moment intrekken door een e-mail te sturen naar destraat.buurtvereniging@gmail.com Wij zorgen er vervolgens voor dat er van u of van het betreffende lid geen foto’s op de website geplaatst worden. Ook als u een specifieke foto verwijderd wilt hebben van onze website kunt u dit via dit e-mailadres aan ons doorgeven. Wij verwijderen dan de betreffende foto.

 

Verwerkt Buurtvereniging "de Straat" ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

 

Buurtvereniging "de Straat" verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

 

Hoe gaat Buurtvereniging "de Straat" met mijn persoonsgegevens om?

Alle persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en we bewaren ze niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor we ze verwerken.

 

Uitwisselen van gegevens

Onze buurtvereniging deelt onder geen enkel beding persoonsgegevens van leden met andere organisaties.

 

 

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Persoonsgegevens van leden en vrijwilligers worden bewaard, omdat deze benodigd zijn voor het benaderen van oud-leden en oud-vrijwilligers voor toekomstige activiteiten. Een ieder kan op elk moment verzoeken zijn of haar persoonsgegevens te verwijderen.

 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Buurtvereniging "de Straat" kun je contact opnemen met het bestuur, persoonlijk of via de mail. 

Ons mailadres is : destraat.buurtvereniging@gmail.com

 

 

 

to Top of Page